Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

http://spkatarzyna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28.

Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci w naszej szkole

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

plakat Asia

2 kwietnia jest obchodzony  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,  w tym dniu w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen.

Wraz z klasami: 4b i 4a postanowiliśmy  upamiętnić tę uroczystość dodatkowymi zadaniami, nasze obchody tego święta  w obecnym roku wydłużyły się i trwały  kilkanaście dni, w czasie których uczniowie:

  1. Na godzinach wychowawczych prezentowali swoje ulubione książki, które ostatnio przeczytali.
  2. Opowiadali wydarzenia z różnych baśni i legend.
  3. Czytali na ocenę wybrany przez siebie tekst literacki.
  4. Przedstawili plastyczną wersję konkretnego utworu.

Cel osiągnęliśmy, gdyż przypomnieliśmy koleżankom i kolegom, że czytanie książek rozwija nasze umiejętności, wyobraźnię i pogłębia wiedzę.

 

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

wiel

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

Jan Paweł II

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły

Zbliża się najważniejsze katolickie święto – Wielkanoc. W tym oto dniu losy świata zostały odmienione na zawsze za sprawą męki i zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W imieniu swoim i uczniów naszej szkoły chciałbym złożyć z tej okazji najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech zmartwychwstały baranek na zawsze zamieszka w Waszych sercach.

                                                                                      W imieniu Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                         Jakub Kłosiński

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu