Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

http://spkatarzyna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

1 marca w naszej ojczyźnie obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia składamy hołd bohaterom, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Wierni swoim ideałom – „Bóg, honor, Ojczyzna” – złożyli największą ofiarę – śmierć.

Uczniowie naszej szkoły na lekcjach historii oglądali wspaniały koncert poświęcony „Młodym Niezłomnym”. Widowisko można obejrzeć na profilu MEiN na Facebooku https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/ oraz w serwisie You Tube https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be.

Uczniowie starszych klas przygotowali okolicznościowe plakaty. Dziewczyny z klas ósmych wcieliły się w postać słynnej „Inki”, a chłopcy rotmistrza Witolda Pileckiego i spisali wspomnienia tych niezwykłych postaci. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi pracami.

Dzień Bezpiecznego Internetu- relacja

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole podjęto wiele inicjatyw. Uczniowie klas ósmych brali m. in. udział w pogadankach na ten temat na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Następnie wykonali prezentacje multimedialne oraz plakaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością podczas wykonywania zadań. Zapraszamy do pooglądania kilku wybranych prac.

 

 

BohaterON- podziękowania

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

imageJesienią ubiegłego roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnianie uczestników Powstania Warszawskiego, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej. Organizatorzy akcji pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w naszej szkole przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia

BohaterON Dyplom

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu