Świetlica dla klas 1-3 od dnia 18.01.2021

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

KR

 

Informacje dla rodziców uczniów klas 1- 3 korzystających ze świetlicy od 18.01.2021 r.

 1. Świetlica zapewnia uczniom opiekę od godz. 6.30 – 17.00.
 2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie Karty zapisu dziecka do świetlicy. Szczególnie rodzice uczniów klas 1a, 2c i 3c proszeni są o zaktualizowanie Karty zapisu dziecka do świetlicy po zakończonych zajęciach w szkole.
 3. Rodzice w upoważnieniu odbioru ucznia proszeni są o podanie stałej – pełnej godziny odbioru dziecka ze świetlicy,( jeśli nie wraca samo). Nauczyciele będą wyprowadzać dzieci ze świetlicy i przekazywać rodzicom lub osobom upoważnionym przy zachowaniu zasady, że jest to pełna godzina, tj. 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00.
 4. Od godziny 13.00 do 15.00 dzieci będą odprowadzane i przekazywane rodzicom lub opiekunom wejściem A ( wejście główne), natomiast o godzinie 16.00 uczniowie klas I a, b, c dzieci będą odprowadzane i przekazywane rodzicom lub opiekunom wejściem D ( wejście od strony parku).
 5.  Uczniów klas II a, b, c po godzinie 15.00 będzie można odbierać o dowolnej godzinie wejściem D .( pukając do drzwi lub okna).
 6. Uczniów z klas  III a, b, c rodzice/opiekunowie odbierają wejściem A (wejście główne ), prosząc panią z portierni o telefoniczną informację do świetlicy w sali 205.
 7. Złożone wcześniej upoważnienia do odbioru dziecka zachowują ważność, jeśli nie została zmieniona osoba upoważniona; ważne jest, aby podany numer telefonu był aktualny.
 8. Dzieci nie przynoszą ze sobą własnych zabawek oraz żadnych zbędnych rzeczy.
 9. Każdy uczeń powinien być wyposażony w wodę do  picia w podpisanym pojemniku, maseczkę oraz chusteczki higieniczne do nosa.
 10. W szczególnych sytuacjach numer telefonu kontaktowego do świetlicy w nowej części szkoły dla uczniów klas 1a,b,c  oraz 2a : 603 311 012 .

 

Kierownik świetlicy: Bogumiła Sus

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

http://spkatarzyna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

bom

W dniu 24 grudnia 2020r. (WIGILIA) Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia wraz z Oddziałami Przedszkolnymi nie pracuje.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu