„Lekki Tornister” w naszej szkole

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Parosa-logoństwo,

z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Lekki Tornister”.

Projekt „Lekki Tornister” skierowany jest do publicznych szkół podstawowych na terenie naszego kraju, w których odbywa się nauczanie w klasach I-III, a także w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, w których realizowane jest obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

sensoria_logo_tekst

Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych. Projekt zakłada wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowych wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków uczniów, będących przyczyną wad postawy. Ponadto w ramach projektu zakłada się zakup nowoczesnych szafek ze skrytkami na rzeczy szkół z przeznaczeniem dla uczniów klas I-III oraz uczniów oddziałów 0, jako forma nagrody dla placówek wskazujących największą inicjatywę i kreatywność w realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń kręgosłupa.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony harmonogram realizacji projektu w naszej szkole.

mgr Maria Babicka – koordynator projektu

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu