„Masz szansę”

Dodał mh. Kategoria Aktualności i wydarzenia

W latach 2017-2018 w naszej szkole będzie realizowany we współpracy z Fundacją „Masz szansę” projekt pn ”System oddziaływań profilaktycznych w Polsce-stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej . W ramach  projektu fundacja Masz szansę zobowiązała się do:  udostępnienia narzędzi on-line do diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę, narzędzi do diagnozy skali  zachowań ryzykownych  opracowanych przez czołowych polskich ekspertów ds. profilaktyki i zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkole;przeprowadzenia przez zewnętrznych ankieterów diagnozy; udostępnienia wyników zbadanych klas oraz innych klas zbadanych przez szkołę, które mogą posłużyć do opracowania szkolnego programu profilaktyki. Całość procedury będzie miała charakter anonimowy.Fundacja Masz szansę zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia strony internetowej www.profilaktycy.pl zawierającej informacje o wydarzeniach w projekcie, forum dotyczące profilaktyki oraz przestrzeni, na której będą dostępne opracowania wyników badań.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu