Uczniowie oddziałów 0 – 3 biorą aktywny udział w programie ekologicznym „PROEKOLOGICZNA SZKOŁA – DOBRE UCZYNKI DLA PRZYRODY”

Dodał admin. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zgodnie z założeniami edukacji ekologicznej staramy się działać w obszarach: edukacji, informacji i promocji, starając się zmieniać zachowania dzieci na prośrodowiskowe.

Nadrzędnym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Poznawanie środowiska najbliższej okolicy oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Dzieci i rodzice chętnie włączają się działania na rzecz środowiska. Uczniowie naszej szkoły w ramach programu stworzyli piękne prace plastyczne.

Temat wrześniowy: Co to jest przyroda? Co to jest ekologia? Co to jest środowisko?

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu