Pasowanie na ucznia

Dodał Małgorzata Mikieko. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyło się Pasowanie na ucznia. W uroczystości wzięło udział 73 pierwszaków, którzy zaprosili swoich rodziców, dziadków i innych gości, aby w ten uroczysty dzień razem świętować. Dzień Pasowania połączony był z obchodami 100 letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości, dlatego właśnie nasze kochane pierwszaki miały flagi, kotyliony i opaski w barwach narodowych, a część artystyczną rozpoczęliśmy od piosenki ,,Moja ojczyzna”.
Uroczystość była bardzo udana. Wszyscy uczniowie zostali pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Po uroczystości odbył się słodki poczęstunek i zabawa. Wszyscy w dobrych humorach wrócili do domu i tak do dzisiaj chętnie przychodzą do szkoły.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu