Paczki dla Kresowiaków

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Granice naszego kraju wielokrotnie się zmieniały. W związku z powyższym część Polaków wciąż mieszka na obczyźnie. Z wdzięczności za rozpowszechnianie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trud życia na obczyźnie przygotowaliśmy dla naszych rodaków mieszkających na Kresach paczki świąteczne. Naszą akcją oddaliśmy hołd współczesnym Bohaterom, którzy zachowują Polskość w najczystszej postaci. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu