Nabór wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Siechnic

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Gminy Siechnice umieszczone zostało ogłoszenie na temat naboru wniosków o Nagrodę Burmistrza dla wybitnych sportowców.
Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy są mieszkańcami Gminy Siechnice i w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku osiągnęli wybitne wyniki sportowe.
Zgłoszenia do nagrody lub wyróżnienia dokonuje się poprzez złożenie wniosku. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Wszelkie szczegóły (w tym wzór wniosku) dostępne są na stronie:
http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3282-nabor_wnioskow_o_przyznanie_nagrody_lub.html

Mariusz Różnowicz
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Siechnicach

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu