Podsumowanie cyklu historycznego „Ku Wolności”

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

W piątek 14 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznego cyklu historycznego „Ku Wolności” . Jego zwieńczeniem były konkursy: plastyczny, literacki i konkurs wiedzy.
Dzisiaj odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Konkurs literacki:
Natalia B. kl. VI A – I miejsce,
Kamila A. kl. VII B – II miejsce,
Weronika A. – III miejsce;

Konkurs plastyczny:
Weronika A. kl. VI A – I miejsce,
Kamila A. kl. VII B – II miejsce,
Kacper Z. kl. IV A – III miejsce;

Konkurs wiedzy:

Weronika A.z kl. VII B – I miejsce,
Franciszek K. kl. IV C – II miejsce,
Elżbieta Z. kl. VII B – III miejsce;

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do startu w przyszłym roku szkolnym.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Romualdowi Adamowiczowi, który od wielu lat wspiera patriotyczne wychowanie naszej młodzieży i poświęca wiele czasu na ten cel.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród konkursowych: Radzie Rodziców, Pani Dyrektor oraz Instytutowi Pamięci Narodowej w Warszawie.

Przekazuję serdeczne podziękowania wolontariuszom Stowarzyszenia Odra-Niemen, bez których nasz cykl nie byłby tak dynamiczny.

mgr Tomasz Wilczak

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu