Spotkanie z p. Andrzejem Baldem- terapeutą uzależnień

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Rodzice uczniów klas IV-VIII

W ramach realizowanego we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Gminnego Programu Profilaktyki w październiku odbyły się w klasach 6, 7, 8 warsztaty dla uczniów „Bądź sobą”, prowadzone przez terapeutę uzależnień pana Andrzeja Balda. Powyższe działania wynikają również z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, który Państwo jako rodzice współtworzyliście, określając czynniki ryzyka i zagrożenia młodzieży. W związku z systemem pracy terapeuty z uczniem– nauczycielem- rodzicem, jako kontynuację zrealizowanych wśród uczniów działań zapraszamy rodziców na spotkanie z terapeutą panem Andrzejem Baldem, które odbędzie się w dniu 21 listopada (czwartek) o godz. 16.30.

Dyrektor Szkoły- Jolanta Przybytniowska

Pedagog – Anna Chmura                                                                                                                                                                               

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu