harmonogram odbioru świadectw w dniach 25-26.06.2020r.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Komunikat

Wydawanie świadectw na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie zgodnie z załączonym harmonogramem. Prosimy uwzględnić niżej wskazane zalecenia:

  1. Stosować się do godzin przedstawionych w harmonogramie.
  2. Posiadania przez uczniów maseczek ochronnych.
  3. Uczniowie wchodząc do budynku szkoły zakładają maseczki ochronne i dezynfekują ręce.
  4. Jeżeli uczeń z jakiegoś powodu nie może świadectwa odebrać osobiście, to rodzic może po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie świadectwo odebrać w sekretariacie szkolnym.
  5. Świadectwa , które nie zostaną odebrane do 3 lipca 2020r. zostaną przechowane w sekretariacie szkolnym i rozdane uczniom 1 września 2020r.
  6. Rodziców oczekujących na swoje dzieci, na podwórku szkolnym prosimy o przestrzeganie wymaganego dystansu

 

Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów- 25 czerwca kl.1-3

Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów kl.4-8

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu