Opinia i Uchwała Rady Rodziców w kwestii obiadów i ubezpieczenia uczniów

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

OPINIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia


z dnia 16.07.2020 r.

W SPRAWIE OPINII RADY RODZICÓW NA TEMAT WYBORU DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

§1

1.Prezydium Rady Rodziców (na podstawie § 2 pkt. 3.b. Regulaminu Rady Rodziców z dnia 19.12.2017 r.) po przeprowadzeniu konsultacji w formie elektronicznej podjęło decyzję o zarekomendowaniu na rok szkolny 2020/2021 jako dostawcę usług cateringowych firmę QsQs, oferującą dostawy posiłków:

– zestaw mały – sugerowany dla dzieci do 12 roku życia – koszt 12 zł,

– zestaw duży – sugerowany dla dzieci powyżej 10 roku życia i dla dorosłych – koszt 16 zł.

Wyboru dokonano biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– w poprzednim roku szkolnym firma QsQs przegrała zaledwie jednym głosem z wybranym wówczas dostawcą firmą „Palce lizać” (do którego w trakcie roku szkolnego zgłaszana wielokrotnie zastrzeżenia),

– firma QsQs proponuje możliwość zamawiania posiłków drogę elektroniczną,

– firma QsQs deklaruje, że będzie odbierać zlewki po posiłkach i przekazywać je do wykorzystania rolnikom,

– dania będą konsultowane z dietetykiem dziecięcym,

– firma będzie obsługiwała maksymalnie 3-4 szkoły, a więc zachowana będzie większa kontrola nad przygotowanymi daniami,

– cena posiłków nie jest wygórowana w porównaniu z pozostałymi ofertami.

§2

1.Prezydium Rady Rodziców (na podstawie § 2 pkt. 3.b. Regulaminu Rady Rodziców z dnia 19.12.2017 r.) po przeprowadzeniu konsultacji w formie elektronicznej podjęło decyzję o zarekomendowaniu na rok szkolny 2020/2021 jako dostawcę usług ubezpieczeniowych firmę Allianz.

Wyboru dokonano biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– w poprzednim roku szkoła korzystała z usług Firmy Allianz i nie zgłaszano do niej żadnych zastrzeżeń,

– oferta firmy Allianz jest porównywalna z pozostałymi ofertami.

§3

Decyzję podjęto jednogłośnie.

§4

Wykonanie postanowień powyższej decyzji powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§5

Decyzja wchodzi w Życie z dniem 16 lipca 2020 r.

Ewelina Krawczyk Staniszewska

Przewodnicząca Rady Rodziców

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu