BohaterON- podziękowania

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

imageJesienią ubiegłego roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnianie uczestników Powstania Warszawskiego, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej. Organizatorzy akcji pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w naszej szkole przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia

BohaterON Dyplom

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu