Author Archive

Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice

Dodał admin. Kategoria Wydarzyło się (Strefa ucznia)

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Św.Katarzynie realizowane będą przedsięwzięcia związane z podniesieniem wyników efektywności i jakości kształcenia i wychowania, rozwijaniem uzdolnień uczestników projektu w zakresie kompetencji językowych, matematycznych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w formie tematycznych kół zainteresowań.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu