Author Archive

Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2014/2015

Dodał sk. Kategoria Archiwum

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 5.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2014/2015.

Na podstawie Uchwały Nr 114/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  zarządza co następuje:

§ 1. Wnioski, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum, należy składać w terminie do 9 września 2014 roku do szkół macierzystych.

§ 2. Listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektorzy szkół przekazują Burmistrzowi Siechnic  w terminie do dnia 10 września 2013 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

DRUK WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Niezbędne formularze i inne druki

Dodał sk. Kategoria Archiwum

Szanowni Państwo,

informujemy, że druki do zapisu świetlicy szkolnej, oświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii, deklaracje korzystania z dowozów busem i Polbusem i inne niezbędne formularze otrzymają Państwo 1 września po rozpoczęciu zajęć.

Nasza szkoła ósma w Polsce!

Dodał sk. Kategoria Archiwum

Dnia 21.06.14r. na Hali Stulecia w Sopocie odbył się ogólnopolski finał VIII Memoriału Andrzeja Grubby. Brały w nim udział 24 zespoły. Nasza szkoła w tej zaciętej rywalizacji zajęła VIII miejsce!

Nasi zawodnicy :
Natalia Malicha
Mariusz Centner
Natalia Żyża
Huk Kamil

To właśnie oni walczyli o to, jakże ważne dla nas i naszej szkoły 8 miejsce!  Opiekunami wyżej wymienionej kadry byli Pani Dorota Borkowska oraz rodzice zawodników. Dodatkowo Natalia Żyża otrzymała puchar dla najmłodszej zawodniczki całego memoriału.

Celem memoriału było uczczenie pamięci Andrzeja

Grubby oraz promowanie zasad etycznych i edukacyjnych, a w szczególności idei fair-play.

Gratulacje!

10481762_247240195471592_903016535831762343_n

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizatorami imprezy była Fundacja Im. Andrzeja Grubby we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sopocie. Współorganizatorami byli żona śp. Andrzeja Grubby, Pani Lucyna Grubby, synowie Tomasz i Maciej, Jego  rodzice, Leszek Kucharski – polski tenisista stołowy i Petr Korbel – czeski tenisista stołowy.

Michał Witka i Wojciech Jędrysiak

Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas I-III

Dodał sk. Kategoria Archiwum

Dnia 06.05.2014 r. odbył się Konkurs Piosenki Angielskiej klas I-III. Rozpoczął się on na trzeciej lekcji i trwał około dwóch godzin. Organizatorem i prowadzącym była pani Violetta Woźniak. Wśród szanownego Jury zasiadły: pani Joanna Kaczara – nauczyciel języka angielskiego w klasach 4-6, pani Dorota Krotofil – logopeda szkolny oraz pani Sylwia Rudzińska – opiekun biblioteki szkolnej. Uczestników było mnóstwo, ale Jury musiało wybrać najlepszych. Oto lista wygranych z poszczególnych klas:
Klasy pierwsze:
I miejsce – Zosia Kowalczyk (klasa Ia)
II miejsce – Weronika Woźniak (klasa Ib)
Klasy drugie:
I miejsce – Tymoteusz Bartczak ( IIa)
II miejsce – Ela Zając (klasa IIb)
III miejsce – Karolina Kubas i Hania Kiec (klasa IIa)
Klasy trzecie:
I miejsce – Emilia Sternik i Weronika Kaczmarek (klasa IIIa)
II miejsce – Julia Dębska (klasa IIIa)
III miejsce – Jacek Forkiewicz (klasa IIIa)
W czasie kiedy Jury dokonywało wyboru, na scenie występowały klasy 1-3.
Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w naszej galerii.

 Michał Witka, kl. VIb

VIII Memoriał Andrzeja Grubby

Dodał sk. Kategoria Archiwum

W dniu 26 marca 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie odbyły się zawody tenisa stołowego dzieci szkół podstawowych, które były zarazem VIII Memoriałem Andrzeja Grubby. Przesłaniem  Memoriału  jest promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu związanych z karierą sportową Andrzeja Grubby, promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej dzieci i młodzieży, a także wyłonienie reprezentacji województwa na zawody finałowe, które zostaną rozegrane 21 czerwca 2014 roku w Hali 100- lecia w Sopocie.
Gośćmi honorowymi Memoriału byli: pan Burmistrz Siechnic – Milan Ušák, pan Kamil Kowalczyk – UM Siechnice, pani Anna Jerkiewicz- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki społecznej, pan Zygmunt Sutkowski – Prezes Tysiąclecia, pan Sylwester Małecki – przedstawiciel Fundacji Andrzeja Grubby oraz organizatorzy z ramienia PSP w Św. Katarzynie panie dyrektor Elżbieta Świech i wicedyrektor Jolanta Przybytniowska.
Fundacja im. Andrzeja Grubby zapewniła puchary, nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych drużyn i najlepszych zawodników, dyplomy i plakaty pamiątkowe dla wszystkich szkół.

W imprezie wzięło udział 12 reprezentacji szkolnych z całego Dolnego Śląska, w tym reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.
Gospodarzy, tj. PSP w Św. Katarzynie reprezentowali: Natalia Malicha, Mariusz Centner, Natalia Żyża, Kamil Huk.

Nasza drużyna  zajęła I miejsce, natomiast Natalia Malicha i Mariusz Centner otrzymali puchary dla najlepszych zawodników Memoriału.
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelinie
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
Nasi  zwycięzcy zawodnicy trenują na zajęciach wychowania fizycznego i UKS w naszej szkole oraz w klubie sportowym KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA.
Natalia Malicha i Mariusz Centner otrzymali w tym roku wyróżnienie w postaci stypendium, które zostało ufundowane przez Burmistrza Siechnic.

Przygotował: Dorota Borkowska

Zdjęcia z imprezy znajdują się w naszej galerii .

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu