Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publikujemy w załącznikach.

Siechnice, 3 marca 2017 r.

Wioletta Odorczyk
Kierownik Wydziału Edukacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Wniosek do oddziału przedszkolnego przy SP 2017-2018

R-1 oświadczenie miejsce zamieszkania

R-2 oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

R-3 oświadczenie wielodzietność

R-4 oświadczenie podatek rolny

R-5 deklaracja woli zapisu

R-6 oświadczenie miejsce pracy

R-7 uczęszczanie dziecka do tej samej szkoły

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu