Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

Dodał admin. Kategoria Komunikaty

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Załącznik 1 – Harmonogram czynności
Załącznik 2 – Kryteria – uchwała – przedszkole
Załącznik 3 – Kryteria – uchwała – SP

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie dotyczący rekrutacji

1. Do Oddziałów Przedszkolnych bez rekrutacji mogą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 dzieci urodzone w 2010 roku, jeżeli rodzice do dnia 31.03.2016 roku wyrażą pisemna wolę kontynuacji (druk dostępny w sekretariacie szkolnym i na szkolnej stronie internetowej).

2. Do Oddziałów Przedszkolnych poprzez rekrutację mogą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 dzieci urodzone w 2011 roku.

3. Do klas I przyjmowane są dzieci:
– urodzone w 2009 roku.
– urodzone w 2010 roku jeżeli:
• dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub
• posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• dla dzieci realizujących roczne przygotowanie w Oddziałach Przedszkolnych przy PSP w Św. Katarzynie, zapisy do szkoły w formie zgłoszenia (druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie i szkolnej stronie internetowej).

Pełna treść komunikatu Dyrektora znajduje się tutaj.

Formularze poniżej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

R-1 oświadczenie miejsce zamieszkania

R-2 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

R-3 oświadczenie wielodzietność

R-4 oświadczenie podatek

R-5 oświadczenie podatek rolny

R-6 deklaracja woli zapisu

R-7 deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

R-8 deklaracja o kontynuowaniu kl I

R-9 deklaracja o kontynuowaniu kl II

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu