Doradztwo zawodowe

DROGI UCZNIU i RODZICU!!!  
Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach. Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej decyzji zawodowej. Ważna jest pomoc uczniom w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinie poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny. Młodzież oczekuje wsparcia  w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy im pomóc w podejmowaniu decyzji, aby wybór szkoły i zawodu był świadomy i dojrzały.
W obecnym roku szkolnym w klasach siódmych i ósmych odbywają się zajęcia zawodoznawcze prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane są z wykorzystaniem metod aktywnych, z użyciem testów i ankiet do badania i określania preferencji zawodowych uczniów. Dzięki nim uczniowie określają swoje mocne i słabe strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, poznają świat zawodów, rynek pracy, strukturę szkolnictwa, co pomoże im w wytyczaniu dalszej ścieżki kształcenia, a w przyszłości w wyborze zawodu.

FORMY PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO:
– zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, poruszające następujące obszary: zainteresowania uczniów, zdolności, umiejętności,  temperament, osobowość zawodową, poznawanie świata zawodów, poznanie struktury szkolnictwa ponadpodstawowego
– porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców,
– wycieczki do szkół ponadpodstawowych,
– spotkania uczniów z przedstawicielami ciekawych zawodów,
– uczestnictwo w targach i giełdach szkół,
– wycieczki do fabryk, przedsiębiorstw i innych miejsc pracy.

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY POMOŻE:
– rozpoznać zainteresowania, skłonności i predyspozycje zawodowe, osobiste preferencje;
– wybrać kierunek kształcenia;
– zdobyć wiedzę o zawodach i rynku pracy;
– przygotować Twój indywidualny plan rozwoju.

Anna Chmura – szkolny doradca zawodowy

Plan działań na rok szkolny 2020/2021

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Przydatne linki:

Barometr zawodów

Rodzicu bądź doradcą Twojego dziecka w wyborze szkoły

Zawody nauczane we Wrocławiu

Ścieżki kariery i opisy przykładowych zawodów

Dla uczniów klas ósmych – Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Spotkanie z Naukowcem

W październiku uczniowie klasy 7a odbyli spotkanie online na zoomie z dr Pawłem Zawadzkim-Doktorem Nauk biologicznych, z Wydziału Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Poznaniu.

Pan Paweł opowiadał o swojej pracy naukowca, o projektach, nad którymi pracuje, przedstawił uczniom ścieżkę kształcenia jaką pokonał, ale również mówił o swoich zainteresowaniach i przedmiotach, które lubił, gdy był uczniem szkoły podstawowej. Zachęcał uczniów do nauki i zalecał im podążanie i rozwijanie swoich pasji. Spotkanie zrobiło duże wrażenie na uczniach. Dziękujemy!

Anna Chmuranauk 1

Siła drzemiąca w tajemnicy – ludzki genom.

https://www.youtube.com/watch?v=Bx8lrqzg200

projekt zus

W grudniu klasy siódme rozpoczęły realizację „Projektu ZUS”. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach projektu uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę w jednej z kategorii: plakat, komiks lub film, związany z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zachęca nauczycieli, aby wykorzystywali metody aktywizujące. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, dzięki któremu Uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie. Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność.

Zwycięzcami na etapie regionalnym okazały się następujące prace:

Praca grupowa – Plakat „Składki na ZUS” wykonana przez Izę Siarkowską, Jagodę Paździorę, Polę Sójkę, Lenę Janiszewską i Nataszę Zielińską z klasy 7b

Komiks „Emerytura babci” wykonany przez Tymoteusza Kamińskiego z klsy 7b

Film „Czy potrzebny nam ZUS?” przygotowany przez Alexandra Frymusa i Oskara Zakałę z klasy 7b

Anna Chmura

Targi Edukacyjne w naszej szkole:

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu