Godziny pracy pracowników

Dyrektor Szkoły Pani mgr Jolanta Przybytniowska przyjmuje interesantów:

Poniedziałek godz. 8.30–9.30

Czwartek godz. 15.00–16.30

 

Wicedyrektor Szkoły Pani mgr Maria Babicka przyjmuje interesantów:

Środa godz. 15.00–16.30

 

 

Sekretariat szkolny jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 7.30–15.30

Wtorek 7.30–15.30

Środa 7.30–15.30

Czwartek 7.30–15.30

Piątek 7.30–15.30

Codziennie w godzinach od 11.00 do 12.30 przerwa na działania administracyjne

 

 

Sekretarz Szkoły Pani mgr Magdalena Grodowska-Hasik pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.3015.30

Wtorek 7.3015.30

Środa 7.3015.30

Czwartek 7.3015.30

Piątek 7.3015.30

 

Kierownik Gospodarczy Pani Zofia Zagził pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.3015.30

Wtorek 7.3015.30

Środa 10.0018.00

Czwartek 7.3015.30

Piątek 7.3015.30

 

 

Kadry, obsługa oddziałów przedszkolnych Pani Alicja Kopacz pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.0013.00

Wtorek 7.0013.00

Środa 11.0017.00

Czwartek 7.0013.00

Piątek 7.0013.00

 

Godziny pracy Pani Benity Olszewskiej – Pielęgniarki ZOZ

Poniedziałek    8.00–14.30

Wtorek              —————

Środa                12.30 – 15.30

Czwartek            8.00–14.30

Piątek               11.30 – 14.30

 

Godziny pracy Pani mgr Agnieszki Świętczak-Matuszewskiej – pedagoga szkolnego

Poniedziałek 9.00–11.30, 13.30 – 15.00

Wtorek —————-

Środa 11.30–12.15, 13.30 –  15.45 ,15.45- 16.30*

Czwartek 9.00–13.30

Piątek 8.00–11.30

*konsultacje dla rodziców środa 15.45 – 16.30

 

Godziny pracy Pani mgr Bogumiły Sus – pedagoga szkolnego

Poniedziałek 9.00–11.30,13.30-15.00

Wtorek 8.00–11.30, 12.30 – 14.30

Środa 8.00–12.00, 14.30 – 15.30

Czwartek 8.00–11.30, 15.45–16.30*

Piątek —————-

*konsultacje dla rodziców czwartek 15.45–16.30

 

Godziny pracy Pani mgr Eweliny Weps-Duffy – psychologa szkolnego

Poniedziałek 8.00–13.00

Wtorek 11.00–15.30

Środa 10.45–13.45

Czwartek 11.30–15.30, 15.45- 16.30*

Piątek 11.30–15.00

*konsultacje dla rodziców czwartek 15.45–16.30

 

Godziny pracy Pani mgr Doroty Krotofil – logopedy

Poniedziałek 8.00–16.00*

Wtorek 8.00–14.30

Środa 8.00–14.30

Czwartek 8.00–15.30

Piątek 7.30–11.00*

*konsultacje dla rodziców poniedziałek 15.30–16.00

*konsultacje dla rodziców piątek 7.30–8.00

 

Godziny pracy Pani mgr Katarzyny Mazur – pedagoga- terapeuty

Poniedziałek 8.00–13.30

Wtorek 8.00–12.25

Środa ——————-

Czwartek 10.45 – 12.35

Piątek ——————

 

 

Godziny pracy Pani mgr Magdaleny Kochan-Nowik – nauczyciela bibliotekarza

Poniedziałek 9.00–15.00

Wtorek 8.30–15.00

Środa 9.00–15.00

Czwartek 9.00–15.30

Piątek 8.00–13.00

 

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu