• banerek_glowny

Godziny pracy pracowników

Dyrektor Szkoły Pani mgr Jolanta Przybytniowska przyjmuje interesantów:

Poniedziałek godz. 9.00–11.00

Czwartek godz. 16.00–17.00

 

Wicedyrektor Szkoły Pani mgr Maria Babicka przyjmuje interesantów:

Środa godz. 16.00–17.00

Piątek godz. 7.00–9.00

 

Sekretariat szkolny jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 7.30–15.30

Wtorek 7.30–15.30

Środa 7.30–15.30

Czwartek 7.30–16.30*

Piątek 7.30–15.30

Codziennie w godzinach od 11.00 do 12.30 przerwa na działania administracyjne

* w przypadku L-4  lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika Sekretariat szkolny pracuje do godziny 15.30

 

Sekretarz Szkoły Pani mgr Magdalena Grodowska-Hasik pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.3015.30

Wtorek 7.3015.30

Środa 7.3015.30

Czwartek 7.3016.30

Piątek 7.3014.30

 

Kierownik Gospodarczy Pani Zofia Zagził pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.3015.30

Wtorek 7.3015.30

Środa 10.0018.00

Czwartek 7.3015.30

Piątek 7.3015.30

 

 

Kadry, obsługa oddziałów przedszkolnych Pani Alicja Kopacz pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.0013.00

Wtorek 7.0013.00

Środa 11.0017.00

Czwartek 7.0013.00

Piątek 7.0013.00

 

Godziny pracy Pani Benity Olszewskiej – Pielęgniarki ZOZ

Poniedziałek 8.00–12.00

Czwartek 12.00–16.00

 

Godziny pracy Pani mgr Agnieszki Świętczak-Matuszewskiej – pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00–15.00

Wtorek —————-

Środa 8.00–13.00

Czwartek 10.30–16.30*

Piątek 9.00–15.00

*konsultacje dla rodziców czwartek 15.30 – 16.30

 

Godziny pracy Pani mgr Bogumiły Sus – pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00–9.00, 14.30–16.30

Wtorek 8.00–12.00

Środa 8.00–13.30

Czwartek 10.00–16.30, 15.30–16.30*

Piątek 9.00–15.00

*konsultacje dla rodziców czwartek 15.30–16.30

 

Godziny pracy Pani mgr Eweliny Weps-Duffy – psychologa szkolnego

Poniedziałek 9.00–13.30

Wtorek 9.00–13.30

Środa 12.30–16.30*

Czwartek 8.00–12.00

Piątek 8.00–11.00

*konsultacje dla rodziców środa 15.30–16.30

 

Godziny pracy Pani mgr Doroty Krotofil – logopedy

Poniedziałek 7.45–15.45

Wtorek 7.45–15.45

Środa 7.45–15.45

Czwartek 7.45–15.45*

Piątek 7.30–12.30*

*konsultacje dla rodziców czwartek 15.15–15.45

*konsultacje dla rodziców piątek 7.30–8.00

 

Godziny pracy Pani mgr Anety Małkowskiej – pedagoga szkolnego

Poniedziałek 11.40–15.20

Wtorek 10.45–15.20

Środa 10.45–15.20

Czwartek ——————

Piątek 10.45–14.25

*konsultacje dla rodziców środa 15.20–16.20

 

Godziny pracy Pani mgr Magdaleny Kochan-Nowik – nauczyciela bibliotekarza

Poniedziałek 9.00–13.30

Wtorek 9.45–12.15, 14.30–15.30

Środa 12.30–13.30, 14.30–15.30

Czwartek 9.00–13.30

Piątek 10.00–15.30

 

Godziny pracy Pani mgr Sylwii Kruszelnickiej – nauczyciela bibliotekarza

Poniedziałek 11.30–14.00

Wtorek 11.30–14.00

Środa 8.00–11.00

Czwartek ——————–

Piątek 8.00–10.00

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu