Godziny pracy pracowników

 

Pani Dyrektor Szkoły Jolanta Przybytniowska w/s uczniów przyjmuje interesantów:

Wtorek 9.00 – 11.00

Czwartek 14.30 – 16.30

Pani wicedyrektor Szkoły Maria Babicka w/s uczniów przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 9.00 – 11.00

Środa 14.30 – 16.30

 

Pani kierownik świetlicy Bogumiła Sus w/s uczniów przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 11.00 – 15.00

 

Godziny pracy Pani mgr Magdaleny Grodowskiej – Hasik – sekretarza szkoły:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 –15.30

 

Godziny pracy Pani mgr Anny Chmura– pedagoga szkolnego

Poniedziałek 9.30–13.30, 15.30 – 16.30*

*konsultacje dla rodziców

Wtorek 10.15 – 14.00

Środa 8.45 – 13.00

Czwartek 9.00 – 15.00

Piątek 9.30 –12.45

Godziny pracy Pani mgr Anny Chmura– doradcy zawodowego

Poniedziałek 13.30 – 15.30, 14.30 – 15.30*

*Indywidualne konsultacje dla uczniów

Wtorek 7.45 – 10.15

Środa 13.00 – 15.45

Czwartek 7.30 – 9.00, 7.30 – 8.00*

*Indywidualne konsultacje dla uczniów

Piątek 12.45 – 15.00

 

Godziny pracy Pani mgr Eweliny Weps-Duffy – psychologa szkolnego

Poniedziałek 7.45 – 8.45, 10.30 – 11.35, 12.30 – 14.30

Wtorek 11.30 – 15.00

Środa 7.45 – 8.45, 11.30 – 15.00

Czwartek 10.30 – 11.30, 12.30 – 16.30

Piątek 7.45 – 8.45, 9.45 – 14.45

 

Godziny pracy Pani mgr Doroty Krotofil – logopedy

Poniedziałek 8.00 –1 5.20

Wtorek 8.00 – 14.30

Środa 8.00 – 10.40

Czwartek 8.00 – 13.30

Piątek 8.00 – 14.30

 

Godziny pracy Pani mgr Elżbiety Procyk– logopedy

Poniedziałek 7.30 – 14.25

Wtorek 8.00 – 14.25

Środa 8.00 – 14.25

Czwartek 7.30 – 12.30

Piątek 8.00 – 12.30

Godziny pracy Pani mgr Alicji Szczygieł – terapia pedagogiczna

Poniedziałek 8.00 – 15.20

Wtorek 8.00 – 14.30

Środa 10.45 – 15.20

Czwartek 8.00 – 14.30

Piątek 8.00 – 10.45

Biblioteka szkolna jest czynna dla uczniów godzinach :

Pani mgr Magdalena Kochan – Nowik

Pani mgr Izabela Szmidt

Poniedziałek 8.00 – 8.45, 9.40 – 12.20, 13.40 – 16.00

Wtorek 8.00–14.30

Środa 8.00–8.45, 9.50 – 10.35, 11.40 – 14.25 , 15.30 – 16.00

Czwartek 8.00–9.40, 10.45 – 14.30

Piątek 8.00–13.45

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu