• banerek_glowny

Informacje o żywieniu

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 13.09.2016 r. wybrała na dostarczanie obiadów dla uczniów szkoły firmę cateringową „Strzelec” z Wrocławia.

Koszt posiłku:

  • zupa – 2,50 zł (w przypadku, gdy zamawiana jest tylko zupa)
  • drugie danie – 6,00 zł (w przypadku, gdy zamawiane jest tylko drugie danie)
  • posiłek dwudaniowy – 7,50 zł (całość – zupa + drugie danie)

Umowy będą podpisywane między rodzicem a firmą cateringową.

Obiady będą dostarczane w pojemnikach jednorazowych.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu