Kadra

Małgorzata Prucnal – oddział 0a
m.prucnal@spkatarzyna.pl

Anna Skiba – oddział 0b
a.skiba@spkatarzyna.pl

Beata Skotnicka – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Sylwia Kruszelnicka – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Małgorzata Prucnal – język angielski

Izabela Wesołowska – gry i zabawy

Krzysztof Jędrzejczyk – religia

Dorota Krotofil – logopeda

 

Informacje o konsultacjach dla rodziców znajdują się w zakładce „Terminy zebrań i konsultacji”.

 

 

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu