Terminy zebrań i konsultacji dla rodziców i uczniów

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców uczniów klas „zerowych”

20 września 2017- zebranie bez konsultacji

6 grudnia 2017- zebranie i konsultacje

19 kwietnia 2018-przekazanie zaświadczeń o gotowości szkolnej

6 czerwca 2018- zebranie i konsultacje

Zebranie z rodzicami może się odbyć na wniosek wychowawcy lub rodziców w innym lub dodatkowym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu