• banerek_glowny

Terminy zebrań i konsultacji dla rodziców i uczniów

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców uczniów klas „zerowych”

08 lutego 2017
29 marca 2017 – konsultacje
26 kwietnia 2017 – przekazanie zaświadczeń o gotowości szkolnej
07 czerwca 2017

Zebranie z rodzicami może się odbyć na wniosek wychowawcy lub rodziców w innym lub dodatkowym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu