Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice

Dodał admin. Kategoria Aktualności i wydarzenia

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Św.Katarzynie realizowane będą przedsięwzięcia związane z podniesieniem wyników efektywności i jakości kształcenia i wychowania, rozwijaniem uzdolnień uczestników projektu w zakresie kompetencji językowych, matematycznych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w formie tematycznych kół zainteresowań.

FINAŁ XXII Powiatowego Konkursu Poetyckiego

Dodał Małgorzata Mikieko. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Klara Morawiecka z klasy VI b oraz Zofia Nieradko z klasy Va zostały laureatkami XXII  Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,, Mój świat, moja poezja’’.    Wrażliwość na słowo,  niezwykły sposób wyrażania myśli , refleksyjność oraz   tworzenie ciekawych obrazów poetyckich w utworach naszych uczennic  zyskały uznanie tegorocznego jury konkursu, które przyznało I miejsce Klarze Morawieckiej  oraz wyróżnienie dla Zosi Nieradko .

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się  1.12.2017 r. w kawiarence Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie. Na pewno miłym doświadczeniem było wysłuchanie wierszy laureatów  –    czytanych i komentowanych  przez jury!

Serdecznie gratuluję  i  zachęcam do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Małgorzata Ptak

Konkurs

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu