Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

Bardzo miło nam oznajmić, że w konkursie plastycznym na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie przyznaliśmy następujące wyróżnienia:

klasy I-III

Natalia Gacek

Anna Diduszko

Zofia Markiewicz

Maja Rzeszowska

Gabor Wesołowski

Weronika Łoda

Jakub Stępniak

Miłosz Hryniczuk

Weronika Jancyk

Jan Bogdał

Mikołaj Janczura

Jagoda Przyszlak

Aleksandra Krowińska

Wojciech Cieślik

Marcel Komorowski

klasy IV – VIII

Alex Szłamas

Zuzanna Markiewicz

Nikola Mazurkiewicz

Natalia Mazurkiewicz

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za dostarczone prace. Doceniamy Waszą kreatywność i pomysłowość!

 

                                                                        Organizatorzy:

                                                                                           Agata Gwizd-Leszczyńska

                                                                                     Krzysztof Jędrzejczyk

 

 

 

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Siechnicach:

http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-4050-rekrutacja_do_szkol_podstawowych_na_rok.html

Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Zarządzenie Burmistrza  Siechnic w sprawie rekrutacji.

Procedura dotycząca organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

 1. Egzamin próbny dla ósmoklasistów rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca. Będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem.
 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski.
 1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

2.1.Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2.2.Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

2.4.Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

Trwa rekrutacja do „Klasy” po patronatem Fundacji BNP Paribas

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

KLASA_kv logo
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że wystartowała 19. rekrutacja do flagowej inicjatywy Fundacji BNP Paribas – programu stypendialnego Klasa. Program ten skierowany jest do zdolnych 8-klasistów

Rekrutacja do „Klasy” trwa do 15 kwietnia 2021 roku. Aplikować można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Uczestnicy programu otrzymują:

 • pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (m.in. pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów),
 • stypendium finansowe na I roku studiów,
 • udział w integracyjnym obozie językowym oraz letnim obozie stypendystów,
 • wsparcie działań wolontariackich i dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów „Klasy”.

Program skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

 • dobrze się uczą – średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5 i/lubposiadają tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lubposiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne,
 • pochodzą ze wsi i miejscowości do 100 tys. mieszkańców,
 • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie),
 • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy,
 • mają ponadprzeciętną motywację i angażują się społecznie.

Do tej pory z programu skorzystało blisko 800 uczniów z 350 miejscowości. Program istnieje od 2003 r. Bank BNP Paribas przekazał na jego funkcjonowanie 24 miliony złotych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Fundacji BNP Paribas oraz do kontaktu mailowego na adres klasa@bnpparibas.pl

 

KLASA_podstawowe informacje

KLASA_ulotka do wydruku

 

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu