Informacja- wiosenna przerwa świąteczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Św. Katarzynie

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia oraz we wtorek 14 kwietnia br. nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast oddział przedszkolny, jako placówka nieferyjna, w dniach 9, 10, 14 kwietnia br. prowadzi swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W dniach 9-14 kwietnia w szkołach feryjnych nie będzie lekcji, przedszkola zaś w dni robocze będą realizować swoje zadania zdalnie .

Dyrektor Szkoły Jolanta Przybytniowska

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

AKTUALIZACJA | 06.04.2020  Informacje dla rodziców, dotyczące  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu uległ termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z nim terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Poniżej harmonogram : 

e-świetlic@

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Katarzyna śwoetlica
Aby wspomóc Państwa w organizacji wolnego czasu dzieciom, nasza szkolna świetlica każdego dnia podsyłać będzie kilka propozycji zajęć: gier logicznych, zajęć plastycznych, słuchowisk, zajęć ruchowych czy doświadczeń, które bawiąc – uczą. Pedagogika zabawy, nastawiona na zasadę dobrowolności uczestnictwa, brak rywalizacji czy zasadę współpracy, jest niezastąpionym narzędziem do prawidłowego rozwoju naszych dzieci.

Świetlica oferuje również pomoc w odrabianiu lekcji oraz zadań z j. angielskiego.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

PILNE !!!

Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/2021

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek, a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu ulegnie termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Szkolne Komisje Rekrutacyjne i powiązane z tym kolejne terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany w poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.

Prosimy o wyrozumiałość.

 

 

 

Aktualizacja z dnia 27.03.2020r. dotycząca rekrutacji

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

image001 (1)

Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że wypełnianie wniosków rekrutacyjnych w systemie Nabór zakończyło się z dniem 19 marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Wydłużony został termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówki prowadzą dyżury na przyjmowanie dokumentów. Godziny dyżurów znajdują się na stronach poszczególnych placówek.

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

 • w formie elektronicznej –  przesłanie skanu, zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki (dostępne poniżej), 

lub

 • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się) i wrzucenie do skrzynki podawczej w wybranej placówce. Rodzic otrzyma informację mailową o przyjęciu dokumentów.

UWAGA!

Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski na podstawie przesłanych skanów, zdjęć

lub

oryginałów złożonych w skrzynce podawczej placówki, jeśli takie zostały dostarczone do placówki.

W przypadku przesłania dokumentacji w formie elektronicznej rodzic jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki po odwieszeniu zajęć. Termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy.

WAŻNE !

W przypadku:

 • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
 • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu