Odstąpienie od dyżurów wakacyjnych w gminnych przedszkolach

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Odstąpienie od „dyżurów wakacyjnych” we wszystkich gminnych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

W czasie trwającej epidemii koronawirusa i wznowienia działalności przedszkoli w reżimie sanitarnym podjęto decyzję o rezygnacji z tzw. dyżurów wakacyjnych we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice. Celem tej decyzji jest zminimalizowanie kontaktowania się i przebywania dzieci z różnych placówek w dyżurującym przedszkolu.

Przedszkola będą pracować w trybie roku szkolnego. W okresie lipiec – sierpień 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą przez 6 tygodni prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki. Przez okres 2,5 tygodnia (13 dni roboczych) pozostaną zamknięte. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, okres przerwy w funkcjonowaniu placówki został uzgodniony wspólnie przez dyrektorów z radą rodziców każdej placówki.

Wytyczne oraz harmonogram zwrotu książek do biblioteki szkolnej

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Przekazujemy wytyczne dotyczące zwracania wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek, w tym podręczników:

Terminy zwracania wypożyczonych książek (w tym podręczniki) możliwy wyłącznie w wyznaczonym dla poszczególnych klas terminie i godzinach. W związku z dużą liczbą książek, które muszą zostać oddane (ponad 4 tysiące sztuk) bardzo ważne jest, aby ściśle przestrzegać wyznaczonego terminu i godziny.

Proszę, dopilnować, aby wszystkie książki, w wyznaczonym terminie, trafiły do biblioteki (wychowawcy otrzymali wykaz wypożyczeń poszczególnych uczniów).Harmonogram zwrotów przedstawiony został w niniejszym komunikacie.

Przy wyznaczonym do zwrotu stanowisku może przebywać wyłącznie jedna osoba (uczeń lub rodzic/opiekun;) z zachowaniem reżimu sanitarnego (należy zachować dystans).

Przygotowanie podręczników przed oddawaniem:

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

29 maja 2020

ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

pr

W tym roku, inaczej niż w poprzednich latach będziemy obchodzić święto Patrona Szkoły. Kardynał Stefan Wyszyński- Prymas Tysiąclecia, to wielki patriota i wybitny Polak. Jesteśmy bardzo dumni, że nasza szkoła nosi jego imię. Biorąc przykład z naszego patrona życzę wszystkim uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom siły, wytrwałości i niezłomności w realizacji swoich wyzwań związanych z edukacją i własnym rozwojem. Wykorzystajcie jutrzejsze zdalne spotkania na pogłębienie wiedzy o patronie.

3 października 2018 roku Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W styczniu 2019 roku komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów oraz komisja księży kardynałów i biskupów.

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński miał zostać ogłoszony błogosławionym 7 czerwca 2020 roku w Warszawie na Placu Piłsudskiego. W uroczystości miał wziąć udział papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ksiądz kardynał Giovanni Angelo Becciu. Ze względu na panującą w Polsce pandemię na prośbę Episkopatu Polski Stolica Apostolska wyraziła zgodę na późniejszy termin uroczystości.

Zachęcamy do poniższych linków mówiącym nam o wybitnym człowieku jakim był Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.

https://liblink.pl/Nmddm0x1Ee


https://liblink.pl/GIGxjlXCGY

Jolanta Przybytniowska- dyrektor szkoły

S. Maristella

Krzysztof Jędrzejczyk

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zarządzenie 13/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie uruchomienia od dnia18 maja 2020r. zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym, a od 25 maja 2020 zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych w klasach I-III, świetlicy szkolnej oraz konsultacji dla uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 871) oraz rozporządzenia MEN z dnia14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz.U.2020, poz. 872) zarządza się, co następuje:

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu