Projekt unijny

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie naszej szkoły!

Od marca 2020r wchodzi w fazę realizacji projekt unijny „Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławski i Siechnice”. W ramach projektu nasza szkoła zostanie doposażona w nowoczesną pracownię językową, mobilną pracownię komputerową, pracownię biologiczną, tablety, kolejny monitor interaktywny z laptopem.

Dla chętnych uczniów została przygotowana szeroka oferta zajęć dodatkowych: zajęcia logicznego myślenia, zajęcia rozwijające z matematyki, robotyki, laboratorium fizyczno-chemiczne dla uczniów klas 7-8 a dla wszystkich uczniów pokazy fizyczno-chemiczne i wycieczki edukacyjne. Zajęcia prowadzone będą przez naszych nauczycieli oraz firmy zewnętrzne.

Warunkiem uczestniczenia uczniów w projekcie jest złożenie w szkole wypełnionej przez rodziców deklaracji uczestnictwa . Deklarację należy złożyć do 24 marca 2020r.Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony po zebraniu kompletu deklaracji. Już 24 marca 2020r odbędą się w naszej szkole pokazy fizyczno- chemiczne przygotowane przez firmę „Chelfik”.

Wypełnione deklaracje proszę składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klas .

Koordynator projektu Maria Babicka

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu