Przydatne adresy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. 22 34 74 100

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. (22) 53-66-500

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 94

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Telefony Zaufania:
Narkomania 801 199 990
Uzależnienia behawioralne 801 889 880

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 20 02

 

Godziny Pracy Oddziału Zamiejscowego  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Siechnicach

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu