Informacje o obiadach

Obiady do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 będą dostarczane przez Restaurację RETRO.

Cena posiłku:
Zestaw (zupa + drugie) – 8,00
Zupa – 3,00
Drugie – 6,50

W pokoju 213a u p. B. Sus – kierownika świetlicy szkolnej, można załatwiać wszelkie sprawy związane z wyżywieniem.

Opłaty za wyżywienie dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca w formie przelewu na numer konta:

11 1090 2503 0000 0001 3333 8871
Restauracja RETRO, Kozłowski Wojciech, Żórawina ul. Kolejowa 6
Tytuł wpłaty: Opłata za wyżywienie za m-c…
Imię i Nazwisko dziecka – SP Katarzyna

 

Regulamin korzystania z obiadów w Publicznej Szkole Podstawowej w Św.Katarzynie

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu