Informacje o obiadach

Rada Rodziców na spotkaniu, które odbyło się 19 czerwca 2017 zdecydowała, że obiady do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 będą dostarczane przez Restaurację RETRO.

Cena posiłku:
– Zestaw (zupa + drugie)  – 7,50
– Zupa                              – 3,00
– Zupa z bułką                  – 3,30
– Drugie                            – 6,00

• Obiady dla Oddziałów Przedszkolnych będą dostarczane od 4 września 2017r., natomiast dla klas I-VII od 11 września 2017 r.
• W pokoju 202 u p. Kopacz można zgłaszać uczniów, którzy będą korzystać z obiadów.
• Pierwszy miesiąc za obiady jest płatny z góry.
• Umowy na wyżywienie można podpisywać w pokoju 202.

Uwaga!!!! nowy numer konta bankowego, na które można dokonywać opłat za wyżywienie:

Restauracja RETRO , Żórawina, ul. Kolejowa 6

11 1090 2503 0000 0001 3333 8871

W tytule przelewu proszę wpisać:

  •  imię i nazwisko dziecka,
  •  nazwę szkoły i klasę  do której dziecko uczęszcza,
  •  miesiąc  za który dokonywana jest opłata.

Regulamin korzystania z obiadów w Publicznej Szkole Podstawowej w Św.Katarzynie

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu