Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2018-2019

Przewodniczący – Ewelina Krawczyk-Staniszewska
Zastępca Przewodniczącego – Karolina Kownacka
Skarbnik – Tomasz Kokoszka
Sekretarz – Joanna Centner
Członek – Łukasz Kulon

 

Numer konta Rady Rodziców przy SP w Św. Katarzynie:

72 9584 1092 2010 1000 0491 0001

 

Regulamin Rady Rodziców

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu