Zebrania

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych Oabc

20 września 2017 –zebrania bez konsultacji
6 grudnia 2017- zebrania i konsultacje
19 kwietnia 2018- przekazanie zaświadczeń o gotowości szkolnej
6 czerwca 2018 –zebrania i konsultacji

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców uczniów klas 1–3

20 września 2017 –zebrania bez konsultacji
25 października 2017- zebrania i konsultacje
6 grudnia 2017- zebrania i konsultacje
10 stycznia 2018-  zebrania bez konsultacji
21 marca 2018 – zebrania i konsultacje
9 maja 2018- zebrania i konsultacje
6 czerwca 2018 –zebrania bez konsultacji

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców uczniów klas 4–7

21 września 2017 – zebrania bez konsultacji
26 października 2017- konsultacje
7 grudnia 2017- konsultacje
11 stycznia 2018- zebrania bez  konsultacje
22 marca 2018 – konsultacje
10 maja 2018- zebrania i konsultacje

 

Zebranie z rodzicami może się  odbyć na wniosek wychowawcy lub rodziców w innym lub dodatkowym terminie, po uprzednim  uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu