• banerek_glowny

Zebrania

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców uczniów klas 1–3

15 września 2016 – bez konsultacji
13 października 2016
1 grudnia 2016
12 stycznia 2017
9 lutego 2017 – bez konsultacji
30 marca 2016
11 maja 2017
20 czerwca 2017 – bez konsultacji

Zebrania i konsultacje z rodzicami – dla rodziców uczniów klas 4–6

15 września 2016 – bez konsultacji
11 października 2016
29 listopada 2016
10 stycznia 2017
7 lutego 2017 – bez konsultacji
28 marca 2016
9 maja 2017
20 czerwca 2017 – bez konsultacji

 

Zebranie z rodzicami może się  odbyć na wniosek wychowawcy lub rodziców w innym lub dodatkowym terminie, po uprzednim  uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu