Karta rowerowa

Informacja z dnia 9.01.2019 r.
W sprawie egzaminu na kartę rowerową dla uczniów którzy ukończyli 10 lat.
Przygotowanie:
– zajęcia teoretyczne w szkole,
– przygotowanie indywidualne.

W szkole organizuje się egzamin na kartę rowerową dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat.
Osobą odpowiedzialną z ramienia dyrektora szkoły za organizacje, przeprowadzenie oraz sporządzenie dokumentacji jest mgr inż. Tadeusz Kinzel – nauczyciel wychowania fizycznego.

Harmonogram egzaminu:
12 marca 2019 r. (oraz na zajęciach z wychowania fizycznego) spotkanie organizacyjne godz. 12.25 hol hali sportowej – 7, 8, 9 maja 2019 r. egzamin teoretyczny godz. 14.30 biblioteka, sala komputerowa,
14, 15 maja 2019 r. egzamin praktyczny godz. 15.30 boisko szkolne
– 17 maja złożenie dokumentów.

Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, a chcą poddać się egzaminowi na kartę rowerową powinni zgłosić się do pana Tadeusza Kinzel po arkusz zaliczeń, deklaracje rodziców oraz wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym.
Wypełniony arkusz zaliczeń należy zabrać na egzamin teoretyczny i praktyczny w dniach 7, 8, 9 oraz 14, 15 maja 2019r.

Warunkami wydania karty rowerowej są:
– deklaracja uczestnictwa – podpisana przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku opieki przez jedna ze stron proszę o udokumentowanie wpisem na deklaracji.
– zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego,
– dostarczenie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego,
– dostarczenie zdjęcia z wpisem na rewersie – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

Karty rowerowe będą wydawane na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, jeżeli powyższe formalności zostaną spełnione.
We wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie należy kontaktować się z panem Tadeuszem Kinzel.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu