Karta rowerowa

Informacja z dnia 21.03.2018 r.
W sprawie egzaminu na kartę rowerową dla uczniów którzy ukończyli 10 lat.
_________________________________________________________________
1. Przygotowanie – zajęcia teoretyczne w szkole,
– przygotowanie indywidualne.

2. W szkole organizuje się egzamin na kartę rowerową dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat.
3. Osobą odpowiedzialną z ramienia dyrektora szkoły za organizacje, przeprowadzenie oraz sporządzenie dokumentacji jest mgr inż. Tadeusz Kinzel – nauczyciel wychowania fizycznego.
4. Harmonogram egzaminu:
– 28 marca 2018 r. ( oraz na zajęciach z wychowania fizycznego ) spotkanie organizacyjne godz. 12.25 hol hali sportowej
– 8, 9, 10 maja 2018 r. egzamin teoretyczny godz. 14.30 biblioteka, sala komputerowa,
– 22, 23 maja 2018 r. egzamin praktyczny godz. 15.30 boisko szkolne
– 30 maja złożenie dokumentów

5. Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, a chcą poddać się egzaminowi na kartę rowerową powinni wpisać się na listę ( załącznik do komunikatu) i zgłosić się do pana Tadeusza Kinzel po arkusz zaliczeń, deklaracje rodziców oraz wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym.
Wypełniony arkusz zaliczeń należy zabrać na egzamin teoretyczny i praktyczny w dniach 8 i 9, 10 oraz 22, 23 maja 2017 r.
6. Warunkami wydania karty rowerowej są:
a) deklaracja uczestnictwa – podpisana przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku opieki przez jedna ze stron proszę o udokumentowanie wpisem na deklaracji.
b) zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego,
c) dostarczenie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego,
d) dostarczenie zdjęcia z wpisem na rewersie –imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.
Karty rowerowe będą wydawane na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, jeżeli powyższe formalności zostaną spełnione.
We wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie należy kontaktować się z panem Tadeuszem Kinzel.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu