Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019-2020

Przewodniczący – Weronika Adamowicz klasa VIII B
Zastępca Przewodniczącego – Martyna Danielska klasa VIII B
Sekretarz – Tomasz Jakubaszka klasa VIII A

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą także przewodniczący oraz ich zastępcy klas IV-VIII.

Opiekunowie SU – mgr Magdalena Kochan-Nowik

 

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu