• banerek_glowny

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2016-2017

Przewodniczący – Lena Janiszewska
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Habuda
Sekretarz – Weronika Adamowicz

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą także przewodniczący oraz ich zastępcy klas IV-VI.

Opiekun SU – mgr Izabela Wesołowska

 

Planowane działania Samorządu Uczniowskiego 2016-2017

Cały rok:

  •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
  • Akcja nakrętki.
  • Zbiórka karmy dla zwierząt.
  • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
  • Udział w uroczystościach szkolnych.
  • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
  • Praca na rzecz szkoły
  • Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.
  • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu