Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020-2021

Przewodniczący – Andżelika Matuszkiewicz VII C
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Kłosiński VII B
Sekretarz – Ewa Huk VIII B

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą także przewodniczący oraz ich zastępcy klas IV-VIII.

Opiekunowie SU – mgr Krzysztof Jędrzejczyk

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu