Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej

Ramowy plan dnia swietlicy szkolnej

Grafik przydziału sal dla grup świetlicowych

Grafik odprowadzania uczniow do autobusu przez wychowawcow świetlicy

Harmonogram dyżurów nauczycieli świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu