Baza szkoły

baza3

Budynek szkoły znajduje się w zabytkowym parku o powierzchni 3 ha. Jest własnością Urzędu Gminy, łatwo dostępny i zagospodarowany.

W budynku do dyspozycji szkoły podstawowej są następujące sale:

 • 8 sal lekcyjnych,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia multimedialna do nauki języków obcych,
 • sala do ćwiczeń korekcyjnych z pełnym wyposażeniem,
 • biblioteka z ICIM,
 • duża sala gimnastyczna  ( hala sportowa ),
 • gabinet profilaktyczno-medyczny,
 • pokój logopedy i terapii pedagogicznej,
 • pokój pedagoga,
 • pokój wicedyrektora,
 • sekretariat i gabinet dyrektora,
 • szatnia – 12 boxów
 • duże jasne korytarze

Pracownie, sale i gabinety wyposażono w nowy sprzęt i oddano do użytku 30.03.2001 r. Teren wokół szkoły został optymalnie zagospodarowany.

Są w nim:

 • boisko do piłki ręcznej i koszykówki o wym. 20 x 40 ( nawierzchnia pokryta jest sztuczna trawą )
 • plac zabaw dla dzieci,
 • stoły betonowe do tenisa.

Cały teren jest uporządkowany i ogrodzony, ciągi komunikacyjne ułożone z puzzli. Wokół szkoły znajdują się liczne kwietniki.

Wyposażenie szkoły to między innymi 45 komputerów z oprogramowaniem:

 • Windows HE, XP i Vista,
 • Kadry 2000,
 • Mol 2002,
 • Sekretariat,
 • Edukacyjnym.

Komputery są udostępnione uczniom i wszystkim nauczycielom.

Inne nasze atuty to m.in.

 • tablice interaktywne w trzech salach lekcyjnych,
 • 4 telewizory i 4 video 2 rzutniki pisma dostępne dla wszystkich umieszczane w szafach na kółkach,  przemieszczanych do sali, w której nauczyciel prowadzi lekcje
 • profesjonalne nagłośnienie auli z mikrofonami i oświetleniem (2 zestawy), 2 kserokopiarki udostępnione nauczycielom
 • fax, centrala telefoniczna z 8 numerami wewnętrznymi (m.in. wicedyrektor, pokój nauczycielski, pedagog, gabinet higienistki, portiernia, dyrekcja) – bardzo dobra łączność
 • 17 radiomagnetofonów
 • księgozbiór biblioteki liczący prawie 5000 woluminów, na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze.

Sale lekcyjne wyposażone są ponadto w niezbędne mapy, plansze i zestawy pomocy dydaktycznych. Warunki pracy uczniów i nauczycieli są bardzo dobre. Budynek jest nowoczesny, kolorowy. Duże okna zapewniają odpowiednią ilość światła dziennego. Szkoła jest bezpieczna, dostosowana do użytku dzieci zgodnie z przepisami BHP.

Nowoczesna baza, piękny zagospodarowany teren szkoły jest efektem wielu lat starań dyrektora szkoły, Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Władz Gminy – inwestora budowy. Budowę rozpoczęto w 1996 roku a zakończono 30.03.2001.. Wójtem Gminy był wówczas Jerzy Korczowski, a po nim Jerzy Fitek.  Obecnie burmistrzem Gminy jest pan Milan Uśak ogromnie zaangażowany w sprawy edukacji dzieci i młodzieży.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu