Kadra

Dyrekcja

mgr Jolanta Przybytniowska – Dyrektor
j.przybytniowska@spkatarzyna.pl

mgr Maria Babicka – Wicedyrektor
m.babicka@spkatarzyna.pl 

 

Specjaliści

mgr Dorota Krotofil – logopeda
d.krotofil@spkatarzyna.pl

mgr Bogumiła Sus – pedagog szkolny

b.sus@spkatarzyna.pl

mgr Agnieszka Świętczak-Matuszewska – pedagog szkolny
a.matuszewska@spkatarzyna.pl

mgr Ewelina Weps-Duffy – psycholog szkolny
e.wepsduffy@spkatarzyna.pl

mgr Magdalena Zaborowska – pedagog szkolny
m.zaborowska@spkatarzyna.pl

 

Kadra

mgr Marta Banaś – edukacja wczesnoszkolna
m.banas@spkatarzyna.pl

mgr Ewelina Bąk – język polski
e.bak@spkatarzyna.pl

mgr Małgorzata Białas – edukacja wczesnoszkolna
m.bialas@spkatarzyna.pl

Antonina Bień (s.Maristella) – religia
a.bien@spkatarzyna.pl 

mgr Dorota Borkowska – tenis stołowy, język niemiecki
 d.borkowska@spkatarzyna.pl

mgr Małgorzata Broczkowska – technika, świetlica
m.broczkowska@spkatarzyna.pl

mgr Krzysztof Chlewicki – muzyka
k.chlewicki@spkatarzyna.pl

mgr  Joanna Chudzikiewicz – matematyka

j.chudzikiewicz@spkatarzyna.pl

mgr Wiesława Gackowska – matematyka
w.gackowska@spkatarzyna.pl

mgr Barbara Guza – matematyka
b.guza@spkatarzyna.pl

mgr Monika Hawrot – przyroda, geografia
m.hawrot@spkatarzyna.pl

mgr Magdalena Hermanowska – świetlica, logopeda
m.hermanowska@spkatarzyna.pl

mgr Krzysztof Jędrzejczyk- religia

k.jedrzejczyk@spkatarzyna.pl

mgr Joanna Kaczara – język angielski
 j.kaczara@spkatarzyna.pl

mgr Tadeusz Kinzel – wychowanie fizyczne
t.kinzel@spkatarzyna.pl

mgr Magdalena Kochan-Nowik – biblioteka
m.kochannowik@spkatarzyna.pl

mgr Anna Krasnowska – edukacja wczesnoszkolna
a.krasnowska@spkatarzyna.pl

 

mgr Małgorzata Mikieko – informatyka 
m.mikieko@spkatarzyna.pl

mgr Ewelina Mozoła – edukacja wczesnoszkolna

e.mozola@spkatarzyna.pl

mgr Małgorzata Osińska – edukacja wczesnoszkolna
 m.osinska@spkatarzyna.pl

mgr Adriana Pleśnar – język angielski
a.plesnar@spkatarzyna.pl

mgr Małgorzata Prucnal – wychowanie przedszkolne
 m.prucnal@spkatarzyna.pl

mgr Małgorzata Ptak – język polski
m.ptak@spkatarzyna.pl

mgr Anna Skiba – wychowanie przedszkolne
a.skiba@spkatarzyna.pl

mgr Bartosz Smoleń – wychowanie fizyczne – tańce
b.smolen@spkatarzyna.pl

mgr Joanna Szreter – wychowanie przedszkolne

j.szreter@spkatarzyna.pl

mgr Jadwiga Szwiec – edukacja wczesnoszkolna
j.szwiec@spkatarzyna.pl

mgr Danuta Urbańska – świetlica
d.urbanska@spkatarzyna.pl

mgr Izabela Wesołowska – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
i.wesolowska@spkatarzyna.pl

mgr Iwona Wierzbicka – edukacja wczesnoszkolna
i.wierzbicka@spkatarzyna.pl

mgr Tomasz Wilczak – historia
t.wilczak@spkatarzyna.pl

mgr Violetta Woźniak – język angielski, świetlica
 v.wozniak@spkatarzyna.pl

mgr Anna Machała – wychowanie przedszkolne

m.machala@spkatarzyna.pl

mgr Katarzyna Mazur – wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

k.mazur@spkatarzyna.pl

mgr Dorota Bronowicka – język polski

d.bronowicka@spkatarzyna.pl

mgr Agnieszka Mrowiec – biologia, chemia

a.mrowiec@spkatarzyna.pl

mgr Ewa Galewska – fizyka

e.galewska@spkatarzyna.pl

mgr Agata Gwizd – Leszczyńska – plastyka, świetlica

 

Sekretarz szkoły

mgr Magdalena Grodowska-Hasik

 

Administracja

Alicja Kopacz – kadry

Zofia Zagził – kierownik gospodarczy

 

W naszej szkole zatrudnionych jest 53 pracowników. W tym 41 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

Wszyscy pracownicy szkoły stanowią wspaniały dojrzały zespół, który charakteryzuje się wysoką elastycznością, potrafi maksymalnie wykorzystywać swój potencjał oraz swoje umiejętności i zdolności w pracy z dziećmi i rodzicami.

Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Zaspokajamy potrzeby wszystkich członków zespołu. Otwartość, szczerość, zaufanie, współpraca i twórcza konfrontacja oraz ciągłe ocenianie osiągniętych rezultatów stały się sposobem na życie zespołu. Dla większości praca z dziećmi stała się pasją, dla nich też ciągle rozwijamy się, chcemy ze sobą współpracować. Otwarcie mówimy o problemach i skutecznie je rozwiązujemy. Posiadamy wysokie poczucie własnej wartości. To wszystko przyśpiesza integrację zespołu wokół celów i zadań. Ciągle jesteśmy „w drodze”.

Atmosfera panująca w zespole emanuje na innych członków społeczności, a w szczególności na uczniów. Dzieci najbardziej odczuwają przyjazną atmosferę i z przyjemnością przychodzą do szkoły nawet wtedy, gdy trzeba od niej odpocząć.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu