Kadra

Dyrekcja

mgr Jolanta Przybytniowska – Dyrektor
j.przybytniowska@spkatarzyna.pl

mgr Maria Babicka – Wicedyrektor
m.babicka@spkatarzyna.pl 

 

Specjaliści

mgr Anna Chmura – pedagog szkolny

mgr Dorota Krotofil – logopeda
mgr Elżbieta Procyk- logopeda

mgr Ewelina Weps-Duffy – psycholog szkolny

mgr  Alicja Szczygieł- terapia pedagogiczna 

mgr Bogumiła Sus – kierownik świetlicy

Kadra

mgr Marta Banaś – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Bąk – język polski

mgr Anna Besz- edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Boduch-Cieślak- j. polski

mgr Małgorzata Białas – edukacja wczesnoszkolna

Antonina Bień (s.Maristella) – religia

mgr Dorota Borkowska – tenis stołowy

mgr Małgorzata Broczkowska – technika, świetlica

mgr Dorota Bronowicka – język polski

mgr Krzysztof Chlewicki – muzyka

mgr  Monika Bielawska – matematyka
mgr Alicja Dubaj- historia, wos
mgr Wiesława Gackowska – matematyka, informatyka

mgr Ewa Galewska – fizyka

mgr Agata Gwizd – Leszczyńska – plastyka, świetlica

mgr Monika Hawrot – przyroda, geografia

mgr Krzysztof Jędrzejczyk- religia

mgr Joanna Kaczara – język angielski

mgr Tadeusz Kinzel – wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Kochan-Nowik – biblioteka, informatyka

mgr Anna Krasnowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Maligranda – wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Mazur –  edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Mikieko – informatyka, matematyka 

mgr Agnieszka Mrowiec – biologia, chemia

mgr Ewelina Romaniuk – edukacja wczesnoszka

mgr Małgorzata Osińska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Partycka- matematyka

mgr Adriana Pleśnar – język angielski

mgr Małgorzata Prucnal – wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Ptak – język polski

mrg Joanna Rogowska – j. niemiecki

mgr Anna Skiba – wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Szreter – edukacja wczesnoszkolna

mgr Jadwiga Szwiec – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ireneusz Tabisz-   tańce

mgr Magdalena Treppa- j. polski

mgr Danuta Urbańska – świetlica

mgr Dorota Wachowiak – j. niemiecki

mgr Izabela Wesołowska – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Iwona Wierzbicka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Tomasz Wilczak – historia, j. polski

mgr Violetta Woźniak – język angielski, świetlica

mgr Magdalena Zatoń- biologia, edb

mgr Katarzyna Ziobrowska- świetlica
 

Sekretarz szkoły

mgr Magdalena Grodowska-Hasik

 

Administracja

Alicja Kopacz – kadry

Zofia Zagził – kierownik gospodarczy

 

W naszej szkole zatrudnionych jest 61 pracowników. W tym 49 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

Wszyscy pracownicy szkoły stanowią wspaniały dojrzały zespół, który charakteryzuje się wysoką elastycznością, potrafi maksymalnie wykorzystywać swój potencjał oraz swoje umiejętności i zdolności w pracy z dziećmi i rodzicami.

Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Zaspokajamy potrzeby wszystkich członków zespołu. Otwartość, szczerość, zaufanie, współpraca i twórcza konfrontacja oraz ciągłe ocenianie osiągniętych rezultatów stały się sposobem na życie zespołu. Dla większości praca z dziećmi stała się pasją, dla nich też ciągle rozwijamy się, chcemy ze sobą współpracować. Otwarcie mówimy o problemach i skutecznie je rozwiązujemy. Posiadamy wysokie poczucie własnej wartości. To wszystko przyśpiesza integrację zespołu wokół celów i zadań. Ciągle jesteśmy „w drodze”.

Atmosfera panująca w zespole emanuje na innych członków społeczności, a w szczególności na uczniów. Dzieci najbardziej odczuwają przyjazną atmosferę i z przyjemnością przychodzą do szkoły nawet wtedy, gdy trzeba od niej odpocząć.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu