Współpraca międzynarodowa

W latach 2006-2015 nasza szkoła prowadziła niezwykle intensywną wymianę szkolną z Freie Mittelschule (Oberschule) Rabenau w Saksonii.

Nasi uczniowie uczą się od podstaw dwóch języków obcych. Pochodzą oni z różnych środowisk społecznych. Chcemy dać im poczucie sensu i konieczności uczenia się języków. Bez wątpienia to właśnie kontakty młodych ludzi tworzyć będą przyszłe stosunki między państwami. To od ich nastawienia zależeć będzie, na ile te relacje obciążone będą istniejącymi przecież do dziś uprzedzeniami. Można powiedzieć, że współpraca młodzieży oprócz oczywistych korzyści dla uczestników wymiany, jak chociażby poznanie kultury i języka kraju sąsiada, jest inwestycją długoterminową, której pozytywne skutki kształtować będą naszą przyszłą pozycję w środowisku międzynarodowym.

Organizatorzy spotkań na przestrzeni lat:

Po stronie polskiej Po stronie niemieckiej
Dyrektor Elżbieta Świech

Dyrektor Jolanta Przybytniowska

Koordynator Joanna Szczepanek

Współorganizator Tadeusz Kinzel

Dyrektor Ulrich Lange

Dyrektor Simone Reusch

Dyrektor Irina Pistorius

Koordynator Bernd Kittler

Koordynator Annette Wolf

Koordynator Christian Richter

W każdym roku szkolnym chętni uczniowie obu szkół spotykali się dwa razy: jesienią w Polsce, a wiosną – w Niemczech. Oprócz tego organizowaliśmy spotkania kadry, podczas których omawialiśmy odbyte wymiany uczniów oraz pomysły na dalszą współpracę. Realizowane było podstawowe założenie wymiany: dzieci są przyjmowane w domach dzieci z partnerskiej szkoły, nauczyciele u nauczycieli, poznajemy zwyczaje panujące w rodzinach i społecznościach, oswajamy niechęć i strach przed nieznanym, budujemy trwałe przyjaźnie.

Z programu skorzystało 117 dzieci po stronie polskiej (niektóre wielokrotnie), jak i po stronie niemieckiej. W historii programu nie znalazło się ani jedno dziecko, które wypowiedziałoby się źle na temat wymiany. To wielki sukces. W ten sposób obie strony miały pewność, że osiągnęliśmy wysoki poziom realizowanych celów, kształtujemy osobowości otwarte na inne kultury, różnice społeczne, osobowości tolerancyjne i odważne.

Program został niestety zakończony w 2015 przez stronę niemiecką. Powodem był brak nauczyciela-koordynatora, który związałby się z programem, a także kwestie finansowe.

Obecnie trwają poszukiwania nowego partnera. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami w całej Europie, choć najchętniej ze szkołą, położoną nie dalej niż 300km, w Niemczech lub Czechach.

                                                                                                                             mgr Joanna Szczepanek – koordynator programu

 

 

Archiwum

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu